Pakalpojumi

Par grāmatvedības pakalpojumiem. Cenrādis

Iegrāmatoto dokumentu skaits (operacijas)*
Cena EUR
1 – 20
50
21-40
70
41-60
90
61-80
150
virs 80
Pēc vienošanās
Gada pārskats
 Vidēja ikmēneša maksa

Juridiskie pakalpojumi

• Komercdarbības reģistrēšana (dibināšanas dokumentu sagatavošana un dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā).

• Izmaiņas dokumentos – statūtu grozījumu sagatavošana, dalībnieku un valdes sastāva izmaiņas, firmas un juridiskās adreses izmaiņas, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, dalībnieku un valdes sapulču lēmumu protokolu sagatavošana un noformēšana, komercpilnvaru un prokūru reģistrācija un atsaukšana, citu dokumentu sagatavošana,

• Visa veida līgumu – darba, pakalpojumu, pasūtījumu, nomas pirkuma – pārdevuma, sadarbības, aizdevumu u.c. sagatavošana vai izskatīšana, pārstāvība un konsultēšana darījumu slēgšanā.