Par mums

 

Nodrošinām pilnu grāmatvedības organizēšanu no ikmēneša datu apstrādes līdz gada pārskatam

 • – grāmatvedības dokumentu apstrāde; 
 • – kadru uzskaites uzturēšana (algas aprēķins, nodokļu un maksājumu atskaitījumi); 
 • – atskaišu sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā; 
 • – pārmaksāto nodokļu atgriešana uz uzņēmuma norēķinu kontu vai nodokļu novirzīšana uz citiem nodokļiem; 
 • – gada pārskata sastādīšana; 
 • – operatīva bilances sastādīšana; 
 • – grāmatvedības uzskaites atjaunošana; 
 • – mikrouzņēmumu grāmatvedības uzskaite; 
 • – statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana LR Statistikas pārvaldē; 
 • – dokumentu arhivēšana; 
 • – klienta pārstāvēšana Valsts Ieņēmumu Dienestā un citās valsts iestādēs; 
 • – konsultācijas nodokļu optimizēšanas jautājumos;
 • – palīdzība uzņēmuma reģistrācijas procesā u.c.

 

Juridiskie pakalpojumi

 • • Komercdarbības reģistrēšana (dibināšanas dokumentu sagatavošana un dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā).
 • • Izmaiņas dokumentos – statūtu grozījumu sagatavošana, dalībnieku un valdes sastāva izmaiņas, firmas un juridiskās adreses izmaiņas, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, dalībnieku un valdes sapulču lēmumu protokolu sagatavošana un noformēšana, komercpilnvaru un prokūru reģistrācija un atsaukšana, citu dokumentu sagatavošana,
 • • Visa veida līgumu – darba, pakalpojumu, pasūtījumu, nomas pirkuma – pārdevuma, sadarbības, aizdevumu u.c. sagatavošana vai izskatīšana, pārstāvība un konsultēšana darījumu slēgšanā.